Premac spol. s r. o.

Protihluková oporná stena Krainer

protihluková oporná stena Krainer

Priestorová konštrukcia z prefabrikovaných železobetónových prvkov a zásypového materiálu pôsobí ako gravitačný oporný múr zaťažený aktívnym zemným tlakom.

Oporný svahový systém KRAINER® možno použiť aj ako protihlukový absorbčný systém, buď v kombinácii s opornou funkciou alebo ako samostatne stojaci protihlukový absorbčný val šírky 90 cm, 130 cm alebo 180 cm do výšky 3,5 m. Zvuková nepriezvučnosť a pohltivosť sú dané vysokou mernou hmotnosťou steny a malým podielom reflexných betónových častí (len 33%) na vzdušnej strane steny.

 Základné vlastnosti protihlukovej steny

 • priestorová konštrukcia z prefabrikovaných železobetónových prvkov a zásypového materiálu
 • pôsobí ako gravitačný oporný múr zaťažený aktívnym zemným tlakom
 • krížový systém väzákov a behúňov
 • sklon steny od 76° (4:1) do 90°
 • výška steny do 9 m, pri použití zemných kotiev do 12 m (podľa statického posúdenia)
 • betón B35 odolný voči mrazu a rozmrazovacím látkam, krytie výstuže betónom 3 cm
 • dobrá absorbčná schopnosť - v dôsledku malého pomeru reflexných betónových plôch (33%)
 • rozmer rastra steny 125 x 35 cm
 • hmotnosť najťažšieho dielca 180 kg
 • plošná hmotnosť steny od 380 do 1340 kg/m2

 Použtie steny Krainer

 • oporný svahový systém do 9 metrov
 • protihluková absorbčná stena
 • voľne stojaci protihlukový absorbčný val /stena/
 • vysokoúčinná protierozívna ochrana svahov

Výhody použitia

 • jednoduchá a rýchla stavba stien /suchý proces na stavbe/
 • steny možno pôdorysne tvarovať do oblúkov podľa požiadaviek terénu /vysoká variabilita a flexibilita stien
 • oporná a protihluková funkcia steny pri jej vysokých estetických vlastnostiach a prínosu pre životné prostredie