Premac spol. s r. o.

Káblové žľaby

Využitie pre železničný a diaľničný program, pozdĺž železničných dráh
a diaľníc na zakrytie káblov a káblových zväzkov. Káblové žľaby sú vhodné na povrchové (KŽ1 - KŽ5) aj podpovrchové vedenie (TK2).