Premac spol. s r. o.

Oporný múr Junior

Prefabrikované železobetónové prvky napojené na geomreže TENSAR® plnia funkciu zemnej kotvy. Stena pôsobí ako gravitačný oporný múr zaťažený aktívnym zemným tlakom.

Použitie:

oporný svahový systém do 9 m

vysokoúčinná protierozívna ochrana svahov

výstavba telesa násypu v dopravných stavbách