Premac spol. s r. o.

Trnavský kraj

Okres Trnava

Stavebniny DEK s.r.o.
Bulharská 48
Trnava
033/551 18 68

MPL EGA, spol. s r.o
Mikovíniho 4
Trnava
033/534 62 82

PROFISTAV, spol. s r.o. (SOAS)
Bratislavská 68/A
Trnava
033/551 45 81

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Zavarská 10/D
917 01  
Trnava

Woodcote TRNAVA
Pri Kalvárii 12
Trnava

Okres Dunajská Streda

BALA, a.s.
Veľká Budafa 66
Holice
031/562 33 94

Mária Kohušová, Obchod s palivami a stavebným materiálom

ONLINESTAVBA, s.r.o
Veľkoblahovská cesta 72/33
929 01  
Dunajská Streda

Stavebniny Frühvald

Stav Mans Plus, s.r.o.
Hlavná 38
Dolný Štál

STAVMAT STAVEBNINY
Povodská cesta 57/5
929 01  
Dunajská Streda

Okres Galanta

ARTECH-STAV,spol.s r.o.
Hlavná 927
Matúškovo
031/782 61 29

KURBEL , s.r.o
Šulekovská ulica
Sereď

STAVMAT STAVEBNINY
Trnavská cesta 951/2
926 00  
Sereď

Okres Hlohovec

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Nádražná ulica
920 41  
Leopoldov

Okres Piešťany

BAUCO s.r.o.

MPL espase, spol. s r.o
Priemyselná 6
Piešťany
033/772 94 84

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Obchodná 10
921 01  
Piešťany

Okres Senica

Krajn s.r.o.
Lakšárska Nová Ves č. 465
smer pumpa Jurki  

MPL - Krystav s.r.o.
Priemyselná 277
Senica

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Priemyselná 283
905 01  
Senica

Okres Skalica

MW TRADE,spol. s r.o.

STAVAN plus, s.r.o.
Mallého 36
909 01   
Skalica

Torx, s.r.o.
Zápotočná 16/1794 (pošta)
909 01  
Skalica