Premac spol. s r. o.

Trenčiansky kraj

Okres Trenčín

Stavebniny DEK s.r.o.
Zlatovská ulica 1921
Trenčín
032/649 11 21

MPL Stavro, s.r.o.
Rybárska 3
91101  
Trenčín
032/6402004

Ropspol
Ul.Rybárska
914 41  
Nemšová
032/658 91 00

Stavivá Trenčín s.r.o. (SOAS)
Kasárenská 361
Trenčín
032/744 21 16

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Brnianska 2
911 05  
Trenčín

Woodcote
Zlatovská 3072
Trenčín
032/658 31 19

Okres Bánovce nad Bebravou

HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. (SOAS)
Trenčianska cesta 1573/14
Bánovce nad Bebravou
038/760 36 46

MPL Stavro, spol. s r.o
areál želez. stanice
Rybany
038/769 24 58

Okres Ilava

SESTAV stavebniny, s.r.o
Obchodná 1728/2
Dubnica nad Váhom
042/444 03 40

SESTAV stavebniny, s.r.o.
J. L. Bellu 34/809
Ilava
042/446 501 7

Stavebniny PRAKTIK
Areál PD - Kvášovecká
018 41  
Dubnica nad Váhom

STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
Sihoť 166
019 01  
Ilava

Okres Myjava

Bauco Myjava
M.Šimonoviča 25
907 01  
Myjava

STAR, spol. s r.o.
Brezovská 477
907 01  
Myjava
034/621 46 62

Okres Nové Mesto nad Váhom

HYDROS Bánovce, spol,s.r.o.
Trenčianska cesta 14
Nové Mesto nad Váhom
032/ 7433 648

ROPSPOL, a.s.
Trenčianska 18
Nové Mesto nad Váhom

ROYALDOM, s.r.o.
Častkovce 428
Častkovce
421 32 60 112

S T A B I L I T spol. s.r.o.
Podjavorinskej 9
Nové Mesto nad Váhom
032-770 89 33

S T A B I L I T spol. s.r.o - Pobočka
Husitská 2
Stará Turá

STAVMAT STAVEBNINY
Srnianska 4
915 01  
Nové Mesto nad Váhom

TRIAL s.r.o.
Kočovce 290
Kočovce
032/ 779 85-67

Okres Partizánske

Stavivá Malíška
Šimonovianska1763/102
958 03  
Partizánske
038/7492570

Okres Považská Bystrica

JAMEX, s.r.o.
Považské Podhradie 438
Považská Bystrica
042/432 85 30

Raven a.s.
Šoltésovej 420/2
Považská Bystrica
042/432 66 62

ASAS - Sadro, s.r.o.
Orlové 281
Považská Bystrica
042/432 18 52

Okres Prievidza

Stavebniny DEK s.r.o.
Košovská cesta 22
Prievidza
046/544 22 66

Ing. Dušan Baranec N.B.D. (ASAS)
Košovská 23
Prievidza
046/542 70 39

Ing. Gombarčík Eduard Nováky (SOAS)

Uhoľné sklady, a.s. (SOAS)
Teplárenská 4
Prievidza
046/542 31 18

Okres Púchov

AB – STAVEBNINY s.r.o.
Prevádzka: Lúky 521, 02053 Púchov
Prevádzka: Vsetínska cesta 4310, 02001 Púchov  

SESTAV stavebniny, s.r.o.