Premac spol. s r. o.

Zámková dlažba v zime

Zima dostatočne preverí aj zámkovú dlažbu, najmä tú, ktorá slúži ako pojazdná plocha. Údržba zámkovej dlažby je v zime pomerne jednoduchá - stačí odhŕňať sneh napr. snežnou lopatou. Keď sa vám vytvorí ľadová námraza, určite ju neodsekávajte.

Zima dostatočne preverí aj zámkovú dlažbu, najmä tú, ktorá slúži ako pojazdná plocha. Dlažba na tekéto účely je namáhaná častým pohybom ťažkých vozidiel. Pojazdné plochy podliehajú tzv. líniovej záťaži, pri ktorej je namáhaný len určitý líniový úsek a vytvárajú sa tak “koľaje¨.

Zvlnená a prepadnutá dlažba

Dlažba sa v takom prípade môže vyduť alebo prepadnúť. Brániť sa proti tomu dá len jedným spôsobom - vytvorením kvalitného lôžka, teda správnym postupom prípravy podkladu. Podklad musí byť upravený tak,  aby sa nevymýval a neprepadal. V okolí rodinných domov sa však v drvivej väčšine prípadov nachádzajú pochôdzne záhradné cestičky či terasy, na ktoré nepôsobí silná záťaž. V takýchto prípadoch zima preveruje najmä mrazuvzdornosť dlažby. Ak nie je dlažba mrazuvzdorná, môže popraskať. Pri oprave je potrebné kocky vymeniť, aj upraviť lôžko, následne škárovať. Preto odborník zo spoločnosti Premac Ing. Milan Petruľák radí: Ak kupujete zámkovú dlažbu do exteriéru, určite si overte, či je mrazuvzdorná.

Údržba zámkovej dlažby v zime

Údržba zámkovej dlažby je v zime pomerne jednoduchá. Stačí odhŕňať sneh, keď sa vytvorí ľadová námraza, určite ju neodsekávajte. Mohli by ste dlažbu výrazne poškodiť. V takýchto prípadoch používajte rozmrazovaciu soľ - nielenže odstránite ľad, ale dlažba nebude klzká, čo ocenia najmä ľudia, ktorí si vážia svoje zdravie.

Urob si sám záhrada, (dec. 2015/jan. 2016)