Premac spol. s r. o.

Vlny na dlažbe? Pozor na ne

Správna pokládka dlažby zaručí dobrý výsledok a predíde neuznaniu prípadnej reklamácie. Výrobca zámkovej dlažby vám ponúka niekoľko rád ako sa vyvarovať prípadným chybám.

Nedostatočná kontrola dodaného materiálu

Pri dodaní dlažby si vždy skontrolujte, či dodaný tovar sedí s objednávkou. Zároveň skontrolujte, či dodaná dlažba nie je poškodená, sústreďte sa hlavne na vizuálne chyby.

Nezohľadnenie podložia

Základnou vrstvou je vždy pôda. Pieskové pôdy sa všeobecne za dobrý základ nepovažujú. Ak teda máte pozemok v oblasti ako napríklad Záhorie, pouvažujte o navezení hliny pre lepší podklad.

Nedostatok vrstiev

Na základnú vrstvu je nevyhnutné položiť podklad. Podklad by mal byť mrazuvzdorný materiál vytriedený podľa zrnitosti 0 - 32 mm zo štrku alebo kameniva. Jeho hrúbka bude závisieť okrem základu aj od pôsobenia mrazu a očakávaného dopravného zaťaženia. Vrstva musí byť v rovnakej rovine a sklone, akú má mať navrhovaná dlažba a musí byť stabilne zhutnená. Na spevnený podklad sa nanáša ešte tri až päťcentimetrová vrstva štrkopieskovej zmesi alebo drobného kameniva.

Pozor na farebnosť

Farebná zámková dlažba sa vyrába z prírodných materiálov, odchýlky vo farebnosti na jednej strane podčiarkujú prirodzený vzhľad výrobkov, no ak pri pokládke dlažby nebudete striedať dlaždice z viacerých paliet súčasne, budete mať každú časť spevnenej plochy v inom odtieni. Rozdiely sa pod vplyvom bežných poveternostných vplyvov zvyčajne vyrovnajú.

Finálne úpravy

Záverom je nevyhnutné vibrovanie dlažby. Vykonáva sa vždy na suchom povrchu. Pred vibrovaním dlažby musia byť medzery úplne vyplnené a dlažba dôkladne vyčistená. Ak neexistuje bočné lemovanie obrubníkmi, musí sa spevnená plocha zaistiť proti bočnému zosuvu.

SME  denník  9.6.2015