Premac spol. s r. o.

V symbióze s prírodou a ekológiou

Naliehavosť a problematika ochrany životného prostredia sa v súčasnosti výraznejšie dostáva do popredia a na používanie vyhovujúcich stavebných výrobkov sa upiera vyššia pozornosť.

Správny výber výrobkov ohľaduplných k zdraviu ľudí a k životnému prostrediu by nemal byť nikomu ľahostajný. Ak chcete, aby aj vaša záhrada bola „ekologická“, zamerajte sa na výber nenáročných rastlín a drevín, postavte si ekologické jazierko a použite ekologickú dlažbu, ktorá šetrí vodné zdroje. Príroda sa vám poďakuje a bonusom bude prirodzene vyzerajúca záhrada.

www.femme.sk,  19.4.2016