Premac spol. s r. o.

Túžite mať perfektnú dlažbu?

Mnohí domáci majstri si povedia, že položiť dlažbu nemôže byť žiadna veda. Nie je to len uloženie kociek. Nášľapná vrstva má hrúbku len do 10 mm, pričom oveľa dôležitejšie je dokonale  pripraviť podložie a na to potrebujete mechanizmy, ktoré v garáži určite nemáte. Preto radšej vždy nechajte realizáciu špecializovanej firme.

Nedostatočná kontrola dodaného materiálu

Pri preberaní kontrolujte, či tovar sedí s objednávkou alebo údajmi v dodacom liste. Dlažby Premac majú v údajoch o spotrebe materiálu z výroby zahrnutý škárový rozostup 3 - 5 mm. Vizuálne skontrolujte, či dodaná dlažba nie je poškodená manipuláciou a prepravou. Sťažnosti ohľadom viditeľných chýb po uložení už výrobcovia neprijímajú.

Nezohľadnenie podložia

Základnou vrstvou je vždy pôda. Je obrovský rozdiel medzi ľahkou piesočnatou pôdou, ktorá prepúšťa vodu a ťažkou ílovitou, ktorá ju zas má tendenciu zadržiavať. Pieskové pôdy sa všeobecne za dobrý základ nepovažujú. Ak teda máte pozemok napríklad v oblasti Záhoria, porozmýšľate o navezení hliny pre lepší podklad.

Pozor na farebnosť

Farebné zámkové dlažby ako napríklad Cassetta, Cavarino alebo Seka sa vyrábajú z prírodných materiálov a teda sa u nich môžu vyskytnúť rozdiely vo farebnosti, ktoré spôsobuje kamenivo. Odchýlky vo farebnosti síce podčiarknú prirodzený vzhľad výrobkov, no ak pri kladení nebudete striedať dlaždice z viacerých paliet súčasne, budete mať každú časť spevnenej plochy v inom odtieni.

Nepokazte to vo finále

Na záver je nevyhnutné vibrovanie dlažby. Vždy musí byť vykonávané len na suchom, čistom povrchu a medzery musia byť úplne vyplnené a dlažba dôkladne vyčistená. Až potom sa povrch dlažby rovnomerne vibruje vibračnou doskou na požadovanú stabilitu. Po vibrovaní skontrolujte medzery a prípadne ich doplňte opätovným vtieraním vhodného materiálu.

Slovenka  26/2015