Premac spol. s r. o.

Svah dominantou vašej záhrady

Účelným spevnením svahu si zároveň skrášlite záhradu. So systémom svahových tvárnic Premac získate spoľahlivo spevnený a staticky bezpečný svah. Kvetinový múrik bude zároveň atraktívnou kvitnúcou ozdobou vašej záhrady.

Svahové okrasné tvárnice alebo aj “svahovky¨) sú ideálnym riešením pri spevňovaní strmších svahov. Vytvárajú členitý priestor a umožňujú ľubovoľný výber vegetácie, Či už krovín, alebo kvetov. Vzniknuté spevnenie je nielen účelné, ale aj estetické.

Systém tvárnic Premac

Svahové oporné tvárnice Premac predstavujú systém betónových prstencov z vysokokvalitného betónu s atraktívnou pórovitou štruktúrou a tvarovaným povrchom, čo umožňuje veľmi široké a často aj nečakané možnosti ich využitia.

Ako to funguje

Výsadbové tvárnice Premac sa spájajú do kompaktného múru a naplnia sa zeminou, ktorá sa zvyčajne nachádza priamo ma mieste. Tým nadobúdajú funkčnosť a parametre statiky ako oporné múry alebo systémy na stabilizáciu svahu. Zároveň sa vytvára vizuálna, alebo zvuková bariéra v záhrade.

Položenie základov

Na výstavbu svahových tvárnic Premac stačí zvyčajne jednoduchá príprava priamo na mieste, ktorá spočíva vo vybudovaní výkopu s hĺbkou 40 cm a v nanesení a zhutnení vrstvy odolnej proti mrazu s hrúbkou približne 15 cm. Pri nepriaznivých podmienkach sa vyžaduje položenie mrazuvzdorných základov, pričom ich hrúbku treba overiť statickým výpočtom.

Osadenie

Spodný rad sa osadí na podložie z vlhkého betónu a výškovo sa zarovná, pričom sa zachovávajú medzery aspoň 5 mm. Nasledujúce rady sa potom osádzajú nasucho jeden na druhý a prípadné rozdiely vo výške sa vyplnia pieskom alebo maltou.

Vyplnenie a vysypanie zozadu

Betónové vegetačné tvárnice Premac sú odolné proti mrazu a posypovej soli. Ak by sa v nich (v plniacom m,ateriáli) však zachytávala voda, mohol by ich mráz poškodiť. Preto je nevyhnutné spojené tvárnice naplniť až do 1/3 výšky lávou alebo štrkom. Zvyšok sa zasype vhodnou zeminou. Zásyp zozadu musí byť z materiálu odolného proti mrazu, vysypaný po vrstvách a pevne zhutnený.

Zdroj:  Urob si sám

Spevnený a statiicky bezpečný svah pomocou svahových tvárnic