Premac spol. s r. o.

Počuli ste už o ekologickej dlažbe?

Ľudia čoraz viac volajú po ekologických materiáloch, firmy teda hľadajú riešenia. Príkladom je klasický betón. Je to ekologicky vhodný materiál, no má svoje nedostatky. Často sú badateľné najmä na dlažbe. Na svojom povrchu zadržiava vodu, ktorá by inak vsiakla do pôdy. Na rad prichádzajú ekologicky položené dlažby.

Dlažba sa snaží čo najviac pripomínať prírodný kameň, prípadne drevo, pričom je urobená tak, aby mohla dažďová voda presakovať cez povrch do podložia. Tento efekt dosiahneme tak, že pomocou rozpier rozšírime vzdialenosť medzi prvkami, aby mala povrchová voda dostatok priestoru na vsakovanie. Táto forma pokládky je ale možná len pri vybraných druhoch dlažby. Niektoré typy dlažieb majú pevne formované rozpery a iné sú samy osebe tvarované tak, aby zaisťovali vysoký výkon vsakovania.

PRAVDA - Ekológia, 10. 4. 2015