Premac spol. s r. o.

Odborník radí

Betónové dlažby sa väčšinou kladú suchým spôsobom, ale sú aj výnimky. Napríklad vjazd do garáže je špecifický tým, že auto chodí stále po tých istých koľajách. Takúto plochu s opakovaným líniovým zaťažením je vhodnejšie posilniť v podloží betónom.

Pekné bývanie 5/2015