Premac spol. s r. o.

Krása svahovitej záhrady

Asi najzaujívavejším riešením z hľadiska estetiky sú svahové tvárnice.Sú variabilné a umožňujú krásne priestorové riešenia strmších svahov. Zároveň vytvárajú členitý a dynamický priestor a umožňujú ľubovoľný výber krovín alebo kvetov.

4 style  8-9/2015