Premac spol. s r. o.

Inovačné trendy v stavebníctve

Technické, technologické a konštrukčné inovácie sú v stavebnom priemysle nevyhnutné. Hnacím motorom pre stavebníctvo je predovšetkým nedostatok a vysoká cena vstupných surovín, rastúce ceny energií a tlak na ochranu životného prostredia. Stavebníctvo vďaka tomu , že spotrebováva približne 50% všetkých surovín a je producentom približne 60% všetkých odpadov, je na inovácie odkázané.