Premac spol. s r. o.

INOVÁCIE V ROKU 2016

V súvislosti so sprísňovaním tepelnotechnických požiadaviek vo výstavbe, ale aj so zvýšenými nárokmi na efektivitu výstavby a jej automatizáciu a robotizáciu, sa aj na slovenskom stavebnom trhu objavujú každý rok mnohé inovácie. Kam tieto zdokonalené produkty smerujú a aké novinky chystajú výrobcovia stavebných materiálov pre rok 2016? Tiež nás zaujímalo, aká technologická inovácia ich najviac zaujala v uplynulom období a prečo?

EUROSTAV1-2/2016