Premac spol. s r. o.

Ekologické systémy Premac

Ekologicky navrhnuté povrchy je možné realizovať pomocou najrôznejších Premac dlažbových programov. Dlažby TerrTurana a SIKO 20 už majú vytvarované dištančné rozpery, ktoré zabezpečujú nielen rovnomerné vytvorenie škáry, ale aj potrebnú vzdialenosť od susedného prvku. 

Ekologická dlažba Premac

Tým sa dosiahne drenážna škára, ktorou dobre presakuje dažďová voda. Predpokladom je vhodné podložie. Iné dlažby umožňujú vysokú vsiakavosť svojím špeciálnym tvarom, ako napr. idania - flair s malým formátom., Poligono naturale a Ex-ek. Špeciálne dlažbové systémy Klimapor prepúšťajú dažďovú vodu jednoducho vďaka svojej poréznej hrubozrnnej betónovej štruktúre.

Urob si sám Záhrada 6/2015