Premac spol. s r. o.

Ekologická výroba, ekologické produkty

Inovatívne nápady pre projektovanie plôch, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Moderné a funkčné betónové dlažby, ktoré majú dlhodobú životnosť, napriek tomu nezaťažujú životné prostredie a podporujú vkusné stvárnenie priestoru.

TerrTurana a SIKO 20 už majú vytvarované dištančné rozmery zabezpečujúce vytvorenie drenážnych škár, ktorými môže presakovať dažďová voda. Zatrávňovacia dlažba Vega svojím tvarom umožňuje vyplnenie zeminou prípadne trávnatými prvkami, čím je absolútne vhodná pre ekologické kladenie dlažby. Iné ekologické dlažby umožňujú vysokú vsiakavosť svojím špeciálnym tvarom ako napríklad Idaniaflair, s malým formátom, Poligono Naturale, alebo Ex-ek.
Dlažbový systém Klimapor môže prepúšťať dažďovú vodu vďaka špeciálnym prísadám, špeciálnej technológii betónu a poréznej betónovej štruktúre.

ARCH 5/2015