Premac spol. s r. o.

Ekodlažba pomôže, no dá sa aj inak

Čo s vodou na vašom pozemku? Základným princípom je podporiť odvodnenie tak, aby sa zrážková voda odviedla tam, kde spadne a vrátila sa späť do prirodzeného kolobehu.
Významnú úlohu pri zachovaní prirodzeného kolobehu vody na pozemku so spevnenou plochou (napríklad parkoviskom a chodníkmi) má dlažba.V stavebninách ponúkajú ekodlažby zo špeciálneho materiálu. No pomôžete si správnym položením aj tej obyčajnej.

KORZÁR, košický denník  22.4.2016