Premac spol. s r. o.

Čo s vodou na vašom dvore ?

Čo s vodou na vašom dvore? Základným princípom je podporiť odvodnenie na pozemku tak, aby sa zrážková voda odviedla tam, kde spadne a vrátila sa späť do prirodzeného kolobehu.

Významnú úlohu pri zachovaní prirodzeného kolobehu vody na pozemku so spevnenou plochou (napríklad parkoviskom a chodníkmi) má dlažba.V stavebninách ponúkajú ekodlažby zo špeciálneho materiálu. No pomôžete si správnym položením aj tej obyčajnej.

V čom je ekodlažba iná?

Ekodlažba sa od bežnej betónovej dlažby líši technológiou výroby, špeciálnymi prísadami a priesakavou poréznou štruktúrou. Využiť možno aj dlažbu, ktorej súčasťou sú už tvarované dištančné rozpery, alebo dlažbu ktorej samoný tvar umožňuje vytváranie ekofriendly dláždených plôch.

Voda na dvore?

Dažďovú vodu môžete nechať vsiaknuť do podložia, alebo ju zachytiť a využiť na polievanie
Dažďové záhrady - ak sa hromadí voda pre nepriepustné plochy na pozemku, môžete vybudovať miesto, koré ju odvedie. Osadením rastlín navyše skrášlite záhradu

SME, Bývanie a reality,  5.4.2016