Premac spol. s r. o.

CityFLAIR oplotenie

Ušľachtilý flairový povrch, elegantné farby bieleho mramoru a grafitového čadiča, rýchla výstavba - to sú základné vlastnosti plotového systému City flair. V roku 2017 prináša Premac oplotenie CityFlair vo vlastnej produkcii a dopĺňa tým svoj flairový program do posledného detailu.

Eurostav 04/2017

CityFLAIR oplotenie