Premac spol. s r. o.

Čarovná záhrada v nerovnom teréne

Aj pozemok v kopcovitom teréne možno upraviť tak, aby získal čarovný imidž. Záhrada v kopci ponúka dokonca viac možností pre kreatívnu dušu ako záhrada na rovine. V minulosti vznikali v nerovnom teréne terasovité záhrady. Dnes sa nám ponúkajú rozmanité možnosti, ako takýto pozemok naplno využiť.

Možností, ako spevňovať svahy je niekoľko. Závisí od typu pôdy a sklonu svyhu. Svahy so sklonom do 45° spravidla stačí vysadiť rastlinami bez ďalších terénnych úprav. Z hľadiska záhradnej architektúry môžme urobiť oveľa viac. Estetické dotvorenie svahovitých terénov môžme dosiahnuť použitím palisád, ELKO uholníkov, či svahových tvárnic.

ELKO uholníky
vytvoria spevnený múr. Umožňujú vytvoriť oprornú stenu v rôznych výškových podmienkach.Odporúčame poradiť sa s predajcom ohľadom lokálnych podmienok a miesta použitia vzhľadom na výšku a zaťaženie. Podložie nechajte posúdiť statikovi.

Palisády pre ukončenie zámkovej dlažby môžme použiť aj na stavbu menších oporných stien.

Svahové tvárnice sú najestetickejším riešením. Krásne priestorové riešenie aj do strmých svahov vytvára členitý  a dynamický priestor vhodný pre výsadbu krovín a kvetov.

Ďalšou možnosťou je spojenie živý plot a betónové tvárnice. Svahové tvárnice s výsadbou premenia obyčajný svah na rozkvitnutý oporný múr.

Exteriér Interiér  2/2015