Premac spol. s r. o.

Aj spevnené plochy podliehajú trendom

Spevnené plochy sú neoddeliteľou súčasťou záhrady. Aj ony podliehajú trendom, ktoré sa neustále menia.

Pri výbere a realizácii spevnenej plochy má majiteľ pozemku veľa možností. Klasické dlažobné kocky už dnes dopĺňa široký sortiment dlažby kde okrem kvality rozhoduje aj farba a tvar dlažby.

Kvalitná dlažba je vyrábaná z kvalitných surovín, záleží aj na spôsobe ich spracovania. Kvalitný betón pozostáva zo správneho pomeru piesku alebo kameniva, cementu a vody. Moderný betón obsahuje rôzne prímesy, ktoré zlepšujú jeho kvalitu.

Výrobcovia sa snažia čo najvernejšie kopírovať požiadavky zákazníkov, a tak je ponúkaná zámková dlažba veľmi variabilná. Pokládka dlažby rozličnými spôsobmi vytvára rôzne zaujímavé vzory. Pokládka dlažby do kruhu, vejárovito, lineárne a podobne.

Klasickú betónovú kocku dnes už nekupuje takmer nik. Dôvodom sú napríklad ostré hrany, či nedostatočné vyniknutie štruktúry betónu. Najčastejšími spôsobmi spracovania sú: brokovaná dlažba, vymývaná dlažba a otĺkanie povrchu dlažby.

Brokovanie umožní vyniknúť štruktúre betónu, ktorá zostáva po stuhnutí materiálu vo forme zakrytá. Zároveň upraví povrch dlaždice tak, aby sa nešmýkal, hoci je mokrý. Vymývaním sa upravujú najmä dlaždice s povrchom z riečneho kameniva, aby ich štruktúra vynikla, kým otĺkanie je založené na úprave dlaždíc v rotujúcom bubne. Výsledkom je historická dlažba, ktorá pôsobí ako z pravého kameňa.

Z materiálov dominuje kamenivo. Kocky jedného typu dlažby sa navyše zvyknú vyrábať v rozličných formátoch, aby tak ponúkli rozmanité variácie pri realizácii. Čoraz populárnejšie sú doplnkové materiály ako palisády, blokové a oblúkové exteriérové schody, prvky pre múry a ploty či tzv. ELKO uholníky.

Ekologická je už aj dlažba

Dlažba sa snaží čo najviac pripomínať prírodný kameň, prípadne drevo, pričom je uložená tak, aby dažďová voda mohla presakovať cez povrch do podložia. Takmer k dokonalosti sa približujú dlažby s pórovitou štruktúrou, ktoré umožnia vode presakovať priamo cez dlažbu. Na tieto dlažby sa však nemôžu aplikovať rozmrazovacie prostriedky. Medzi rozpery môžete vysadiť trávnik alebo len jednoducho zasypať štrkom.