Premac spol. s r. o.

Zmeny vo vedení spoločnosti Premac, spol. s r. o.

S platnosťou od 14. júla 2017 bol na pozíciu riaditeľa spoločnosti Premac dočasne vymenovaný Ing. Zdeněk Kadlec

Ing. Zdeněk Kadlec vyštudoval Stavebnú fakultu VUT v Brne, odbor stavebné materiály. Celý profesijný život pracoval v tomto odbore. Pracuje ako externý partner spoločnosti CRH (Slovensko) a. s. Má na starosti predaj cementu v SR, spolupracuje so spoločnosťou CRH tiež formou konzultácií a poradenstva na rôznych obchodných prípadoch a nových obchodných aktivitách v Čechách a na Slovensku.

V spoločnosti Premac mu zodpovedajú úseky výroby, financií, obchodu, marketingu a centrálny nákup.