Premac spol. s r. o.

Vedenie spoločnosti Premac, spol. s r. o.


2. marec 2018,

dovoľte, aby sme Vám predstavili zmeny vo vedení spoločnosti Premac, spol. s r. o.

S účinnosťou od 1. februára 2018 bol do funkcie Výkonného riaditeľa spoločnosti Premac vymenovaný Ing. LadislavFlórián, ktorý je zodpovedný za riadenie spoločnosti vo všetkých oblastiach jej činnosti.
Dňom 1. marca 2018 nastúpil na pozíciu Obchodného riaditeľa spoločnosti Premac Mgr. Jozef Marušík, MA, ktorý je zodpovedný za riadenie a koordináciu predaja.
Kontinuita vo vedení spoločnosti Premac bude zachovaná v osobe Finančnej riaditeľky Ing. Kataríny Sedlákovej a Výrobného riaditeľa Ing. Otakara Nesvadbu.

Veríme, že tieto zmeny pozitívne ovplyvnia fungovanie spoločnosti, prispejú k  posilneniu stabilného postavenia Premac-u na trhu a k zlepšeniu poskytovaných služieb Vám, našim zákazníkom a partnerom.


Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Ing. Ladislav Flórián                                                                                                    Ing.Katarína Sedláková

Výkonný riaditeľ                                                                                                            Finančný riaditeľ