Premac spol. s r. o.

Stavba roka 2011

Organizátorom tejto neobchodnej prezentačnej súťaže a jedným z jej vyhlasovateľov je od roku 1995, t. j. jej prvého ročníka, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. 17. ročník celoštátnej súťaže Stavba roka 2011 je pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa,  prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Vyhlasuje sa pre všetky stavebné diela - BUDOVY, INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy) - bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajiny registrácie právnických osôb ich architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.

Súťaž Stavba roka je už od jej začiatku súťažou autorskou. To znamená, že už od jej prvého ročníka sa prostredníctvom nej prezentujú realizované stavby na Slovensku a menovite aj ich autori architektonického riešenia, projektanti, hlavní zhotovitelia a stavebníci, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb. Tento rok pribudli aj stavebný dozor a hlavný stavbyvedúci.

Cena verejnosti

Stavba roka dáva širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu v súťaži v tomto jej 17. ročníku, a to o CENU VEREJNOSTI 2011 prostredníctvom portálu www.zoznam.sk od 1.septembra do 7.októbra 2011. Bude opäť  zaujímavé, ako dopadne konfrontácia medzi príslušnou odbornou verejnosťou, ktorú v súťaži zastupuje porota s medzinárodnou účasťou a širokou porotou nás verejnosti.

Vyhlásenie a odovzdávanie cien

Záverom každého ročníka súťaže Stavba roka je slávnostné vyhlásenie cien a ich odovzdávanie za prítomnosti významných hostí a osobností politického, verejného a spoločenského života. Záznam z odovzdávania cien - Galavečer Stavba roka 2011 sa odvysiela na STV2, 29.10.2011 o 20:05 hod.