Premac spol. s r. o.

Stavba roka 2010 s nomináciou od Premacu

Spoločnosť Premac spája so Stavbou roka nielen hlavné poslanie: podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Odborná porota nominovala v 16. ročníku tejto prestížnej súťaže na hlavnú cenu Stavba roka 2010 dielo, pri realizácii ktorého sa využili aj materiály spoločnosti Premac.

Vinársky komplex ELESKO

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia spolu s ďalšími vyhlasovateľmi oceňuje v súťaži Stavba roka 2010 najlepšie realizované stavebné diela na Slovensku. Spoločnosť Premac podieľala na realizácii jedného z trojice diel, ktoré boli tento rok nominované na hlavnú cenu. Premac dodal prvotriednu exteriérovú betónovú dlažbu na vinársky komplex ELESKO v Modre Stavba napokon nepremenila svoju nomináciu na hlavnú cenu. Odniesla si však cenu jedného z vyhlasovateľov súťaže. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska udelil stavbe ocenenie za vysokú kvalitu stavebnej realizácie. „Sme hrdí na to, že sme sa stali súčasťou diela výnimočných architektonických kvalít. Zámer autorov minimalizovať materiály v exteriéri mal napomôcť vyniknúť kráse stavby. Pohľady návštevníkov sa prirodzene upínajú na dlažbu, preto bolo prvoradé navrhnúť kvalitné materiálové riešenie. Teší nás, že sme architektom mohli vyjsť v ústrety vysokou kvalitou i estetikou dlažby,“ hovorí František Kmiť, riaditeľ spoločnosti Premac.

Vinársky komplex ELESKO v Modre sa prebojoval do úzkej nominácie na hlavnú cenu Stavba roka 2010 medzi ďalšími spoločensky významnými stavbami: diaľničný úsek D1 Sverepec - Vrtižec, 1. etapa, mestská estakáda v Považskej Bystrici a mestská štvrť Eurovea v Bratislave. Tieto dve realizácie si napokon odniesli hlavnú cenu Stavba roka 2010.

O Stavbe roka

Organizátorom prestížnej celoštátnej verejnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba Roka a jedným z jej vyhlasovateľov je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky stavebné diela – pozemné stavby, inžinierske stavby (novostavby, rekonštrukcie) – bez ohľadu na štátnu príslušnosť autora ich architektonického riešenia, projektanta, zhotoviteľa, ako aj stavebníka. V tomto ročníku sa o titul Stavba roka 2010 uchádzalo 30 stavieb. Z nich bolo 17 bratislavských a 13 z iných regiónov Slovenska. Po druhýkrát sa do hlasovania mohla zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania. Cenu verejnosti 2010 získala novostavba Eurovea Bratislava.

Odborná porota

Súťažné návrhy posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorej predsedom bol známy český architekt doc. Ing. Petr Hrůša, autorizovaný architekt Českej komory architektov. Ďalšími členmi boli: prof. Ing. Karol Kaldarar, PhD., Ing. Jozef Gábor, Dipl. Ing. Peter Gero (SRN), prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Ing. Karol Zeremba, doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD., a prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., emeritný profesor.

Výsledky boli slávnostne vyhlásené počas galavečera, ktorý sa uskutočnil v priestoroch bratislavského divadla Heineken Tower Stage. Počas večera sa udelili aj ceny verejnosti a slávnostne sa otvorila výstava k podujatiu.

Udelené ocenenia

I.    Dve hlavné ceny STAVBA ROKA 2010 (bez uvedenia poradia)

 • EUROVEA, novostavba, Bratislava, Pribinova ul.
 • Diaľničný úsek D1 Sverepec - Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 - 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrice

II.    Ceny Vyhlasovateľov

 • CASSOVAR BUSINESS CENTER I
  Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe
 • Vinársky komplex ELESKO
  Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie
 • Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica.
  Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného dielaza vysokú kvalitu stavebnej realizácie.
 • Rekonštrukcia meštianskeho domu
  Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela patrí rekonštrukcii.
 • Bytový dom MANHATTAN
  Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela.
 • Polyfunkčný objekt AIRCRAFT
  Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva–ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela.
 • Centrum GERCENOVA, polyfunkčné bytové domy, 3. - 5. Stavba
  Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. – BYTOVÝ DOM ROKA 2010 (vrátane rodinného domu)

III.    Ceny za Celospoločenský prínos

 • Pavilón primátov, ZOO Bratislava, novostavba
  Cena primátora hl. mesta SR Bratislavy
 • Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900/Mestská estakáda, Považská Bystrica
  Cena ministra hospodárstva a výstavby SR