Premac spol. s r. o.

Skupina CRH dokončila kúpu spoločností Holcim v rámci klastra North Danube

List Ing. Miroslava Leška obchodným partnerom spoločnosti Premac, spol. s r. o.

Vážení obchodní partneri,

Dnešok je pre spoločnosť CRH, materskú spoločnosť spoločnosti Premac, spol. s r. o., významným míľnikom, nakoľko úspešne prebehla transakcia so spoločnosťami Lafarge a Holcim s cieľom získať od nich vybrané odpredané podniky v 11 rôznych krajinách od Kanady a USA, cez krajiny západnej, strednej a východnej Európy po rýchlo rastúce trhy Filipín a Brazílie.

Získanie nových podnikov je kľúčovou súčasťou našej vízie stať sa poprednou spoločnosťou v sektore stavebných materiálov na svete s vyváženým portfóliom, ktoré slúži celému spektru priemyselného dopytu. Spoločnosti, ktoré sa k spoločnosti CRH pripájajú, sú zamerané na časť Heavyside našej činnosti a patria k popredným hráčom na svojich trhoch. Patrí medzi ne najväčší výrobca cementu na východe Kanady, ktorý bude mať významnú pôsobnosť aj na severovýchode USA, ďalej sú to významní výrobcovia na troch najväčších trhoch západnej Európy a vedúce firmy v rastových regiónoch strednej a východnej Európy, na Filipínach a v Brazílii. Na Slovensku znamená transakcia získanie spoločnosti Holcim Slovakia, ktorá zahŕňa činnosti týkajúce sa cementu, kameniva a transportbetónu.

Vďaka tejto transakcii budeme medzi tromi hlavnými hráčmi v odvetví stavebných materiálov na celom svete a získame svetové druhé miesto v sektore kamenív. Zdvojnásobili sme objem cementu a rozšírili sme naše portfólio s cementom, kamenivom a transportbetónom. V rámci rodiny spoločností CRH nám tento zväčšený rozmer umožní slúžiť našim zákazníkomešte lepšie, šíriť inovácie a osvedčené postupy.

S pozdravom

Ing. Miroslav Leško
Riaditeľ spoločnosti Premac, spol. s r. o.