Premac spol. s r. o.

Premac podporil odovzdávanie CE∙ZA∙AR 2010

CE∙ZA∙AR 2010

Slovenská komora architektov deviatykrát ocenila najlepšie diela súčasných architektov výročnou cenou za architektúru CE∙ZA∙AR. Tento rok udelila cenu dielam v šiestich kategóriách. Spoločnosť Premac bola hlavným reklamným partnerom slávnostného večera. „Spolupráca a diskusia s architektmi nás posúva ďalej. Inšpiruje nás pri hľadaní nových technických riešení. Spoločnými silami tak prispievame k zvyšujúcej sa kvalite stavebných diel. Bolo pre nás cťou podieľať sa na tejto oslave kvalitnej modernej architektúry. Rovnako nás teší, že široká verejnosť ocenila stavbu, na ktorej sme dodávateľsky participovali,“ hovorí František Kmiť, riaditeľ spoločnosti Premac, spol. s r. o.

Vyšší počet prác

Aktuálny ročník je osobitý výrazným nárastom počtu prihlásených prác – vo všetkých šiestich kategóriách ich bolo až 98. O laureátoch ceny CE∙ZA∙AR rozhodla odborná porota vo dvoch kolách. Okrem šiestich oficiálnych cien sa udelila aj cena verejnosti, ktorú získal Vinársky komplex ELESKO v Modre, ktorého autormi sú: Kalin Cakov, Emil Makara, Metodiy Monev, Ján Obušek, Miloš Djuračka a Martin Boška. Spoločnosť Premac dodala pre vinársky závod prvotriednu betónovú dlažbu, ktorá sa použila v exteriéri a potvrdil, že je plnohodnotným partnerom architektov pri realizácii ich vízií.

Renomovaná porota

Slovenská komora architektov, ako vyhlasovateľ súťaže, si dala tradične záležať na zložení poroty. O víťazoch rozhodovala medzinárodná odborná porota na čele s Prof. Ing. arch. Ladislavom Lábusom (Praha). Spolu s ním hodnotili diela: Ing. arch. Aleš Burian (Brno), univ. dipl. inž. arh. Dean Lah (Ľubľana), Ing. arch. Pavol Paňák (Bratislava), Arch. Dipl. - Ing. Peter Riepl (Linz), Ing. arch. Ľubomír Holejšovský (Nitra) a Ing. Anton Hykisch (Bratislava). V prvom kole porota vybrala z prihlásených návrhov tri nominácie v jednotlivých kategóriách, v druhom kole po obhliadke nominovaných stavieb vybrala víťazné diela, pričom o konečných výsledkoch hlasovania bol do ich vyhlásenia informovaný len predseda poroty.

Slávnostný večer

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa tento rok predstavilo v novom atraktívnom šate. Tradične sa však odovzdávala cena v podobe sochárskeho diela, ktorú navrhol Doc. Akad. sochár Ján Hoffstädter. Slávnostným galavečerom ako aj odovzdávaním cien sprevádzal moderátor Martin „Pyco“ Rausch a v rámci večerného programu vystúpili spevák Robo Opatovský s Monikou Bagárovou, speváčka Anita Soul, speváčka Yvetta Blanarovičová a hudobná skupina FUNKIEZ.