Premac spol. s r. o.

Podpora projektu Cena Dušana Jurkoviča

V roku 2014 oslavuje Cena Dušana Jurkoviča už svoje 50. jubileum. Premac podporil túto prestížnu aktivitu na poli slovenskej architektúry. 

Medzinárodná porota pre udelenie Ceny Dušana Jurkoviča 2014 zasadala v dňoch 25. až 27. septembra 2014 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v zložení:Jaroslav Šafer (Česko) – predseda poroty, Andor Weselényi-Garay (Maďarsko), Dorian Zapp(Rakúsko), Peter Lacko (za kolektív laureátov Ceny D. Jurkoviča 2013), Eva Teplanová (Slovensko),Karol Gregor (Slovensko) a Peter Vitko (Slovensko).

O nomináciách na Cenu Dušana Jurkoviča 2014 porota rozhodla takto:

Dom medzi stromami, Bratislava
autori architektonického riešenia: Tomáš Šebo, Igor Lichý
spolupráca: Jaroslav Tarajčák, Katarína Uhnáková, Štefan Onofrej
spolupráca - interiérový dizajn: Martina Matušová

Kasárne Kulturpark, Košice 
autori architektonického riešenia: Irakli Eristavi, Pavol Šilla, Marcel Benčík, Gabriel Boženík, Milan Vlček, Silvia Šillová

Obytný súbor Nová Terasa, Košice
autori architektonického riešenia: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Branislav Husárik,Peter Janeček, Dušan Chupáč, Mateja Vonkomerová

Elektrárňa Piešťany
autori architektonického riešenia: Michal Ganobjak, Vladimír Hain, Martin Paško, Zuzana Zacharová
spolupráca: Eva Kráľová, Ján Mikuš

Slávnostné odovzdávanie výročných Cien Spolku architektov Slovenska sa uskutočnilo 12. novembra 2014 v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Laureátom Ceny Dušana Jurkoviča 2014 sa stali Kasárne Kulturpark, Košice.

Blahoželáme víťazom a tešíme sa, že aj na tejto stavbe bola použitá dlažba Premac! 

Zdroj: Kancelária SaS

Foto: Dominika Belanská