Premac spol. s r. o.

Nominácia na Cenu D. Jurkoviča pre stavbu s dlažbo Premac

Cena Dušana Jurkoviča

bola ustanovená Spolkom architektov Slovenska ako trvalá pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry. Udeľuje sa autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.

Zloženie odbornej poroty

Tento rok rozhodovala o kvalite diel medzinárodná porota architektov v zložení: predseda poroty Rolf Reichert (Nemecko), Peter Janesch (Maďarsko), Stefan Kurylowicz (Poľsko), Jakub Cígler (laureát Ceny Dušana Jurkoviča 2009), Andrej Alexy, Igor Teplan a Jozef Fabián. Porota po ohliadkach architektonických diel napokon národnú cenu neudelila.

4 nominácie bez určenia poradia

Jednou z nominovaných stavieb bol vinársky komplex ELESKO, na ktorom spoločnosť Premac participovala dodávkou prvotriednej exteriérovej betónovej dlažby. „Množstvo pochvalných uznaní od odbornej i širokej verejnosti, ktoré táto stavba získala, nás teší. Sú totiž dôkazom, že ponúkame špičkové riešenia pre nadčasové a exkluzívne stavby,“ konštatuje Ing. František Kmiť, riaditeľ spoločnosti Premac.

Slávnostné vyhlásenie v decembri

Nominácie národnej ceny za architektúru – Ceny Dušana Jurkoviča 2010 budú slávnostne vyhlásené v decembri v priestoroch Zrkadlovej siene Primacionálneho paláca v Bratislave. Všetky prihlásené i nominované práce si návštevníci budú môcť pozrieť počas výstavy, ktorá bude prístupná od 16. decembra v Galérii architektúry Spolku architektov Slovenska v Balassovom paláci na Panskej 15 v Bratislave.

Nominované diela bez určenia poradia

 • Vinársky komplex ELESKO, Modra
  Autori: Kalin Cakov, Emil Makara, Metodiy Monev, Ján Obušek, Miloš Djuračka
 • Pamätník obetiam holokaustu, Bánovce nad Bebravou
  Autori: Anna Pernecká, Ján Pernecký, Bohuslav Pernecký
 • Polyfunkčný dom VELES, Bratislava
  Autor: Norbert Šmondrk
 • INNER City Residence, Bratislava
  Autori: Roman Halmi, Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Števo Polakovič