Premac spol. s r. o.

Eurostav Conference 1. ročník

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

KONFERENCIA JE URČENÁ všetkým účastníkom investičného procesu, od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, až po developerov a investorov.

CIEĽOM KONFERENCIE je oboznámiť slovenskú odbornú verejnosť so súčasným európskym štandardom v oblasti udržateľnosti v architektonickom myslení a vo výstavbe. Trh je dostatočne zásobený relevantnými výrobkami a technológiami, fungujú aj informačné toky, zaostáva úroveň osvety a „verejnej mienky" u architektov, projektantov, investorov a developerov.

Cieľom konferencie bude prispieť k zvýšeniu osvety a k uvedomeniu si potreby vzdelávať sa vo všetkých oblastiach, ktoré s udržateľnosťou v architektúre a vo výstavbe súvisia.

Základný účastnícky poplatok: 100 Eur vrátane 20% DPH

Členovia SKA, SKSI a SKGBC: 20% zľava z ceny

Ak sa prihlásite do 30. 4. 2011 získavate 15% zľavu z ceny (t.j. členovia SKA, SKSI a SKGBC budú mať zľavu až 35% z ceny)

Odborní garanti

■ prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava

■ prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

Ďalšie dôležité informácie o konferencii

Záštitu nad konferenciou prevzal 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ.

Rokovacím jazykom bude slovenčina a angličtina, zabezpečené bude simultánne tlmočenie.

Odborný program konferencie

 1. 9.00 - 9.20 hod: Adrien Joyce, riaditeľ ACE (Architects´ Council of Europe) -Európske ciele a iniciatívy ACE na podporu projektov udržateľnosti architektúry,
 2. Adrien Joyce - írsky architekt, ktorý pôsobil 17 rokov v architektonickej praxi v Londýne a Dubline, v súčasnosti okrem funkcie riaditeľa ACE prednáša na Higher Institute for Architecture (St. Luc) v Bruseli.
 3. 9.20 - 9.40 hod.: Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva MDVRR SR - Stav implementácie Európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD II) na Slovensku,
 4. 9.40 - 10.00 hod.: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., vedúci Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry, FA STU - Kontexty udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe
 5. 10.00 - 10.20 hod.: diskusia k predneseným príspevkov
 6. 10.20 - 10.40 hod.: prestávka na kávu. Počas prestávky bude v sále prebiehať tlačová konferencia pre pozvané média.
 7. 10.40 - 11.00 hod.: Hanspeter Oester, architektonická kancelária agps.architectur  Zürich - Los Angeles: Vráťme sa k stavbám (ilustrácia architektonického konceptu na príklade centrály IUCN). Hanspeter Oester - švajčiarsky architekt, absolvent ETH Zürich, v súčasnosti pôsobí v architektonickej kancelárii agps.architectur  Zürich - Los Angeles. Je autorom alebo spoluautorom zaujímavých konceptov udržateľných budov nielen vo Švajčiarsku, ale aj v Nemecku, Rakúsku, v USA, atď.
 8. 11.00 - 11.20 hod.: Ing. arch. Dalibor Borák, ČKA - Tri aktívne rodinné domy a skúsenosti z ich výstavby. Dalibor Borák, český architekt, absolvent FA VUT Brno, od roku 2006 sa zaoberá aktívne problematikou energeticky efektívnej architektúry, absolvoval školenie v Pasivhausinstitute v Darmstadtu (u prof. Feista).
 9. 11.20 - 11.40 hod.: Dr. Winfried Heusler, Schüco International KG, Nemecko: Trvalo udržateľné   obvodové plášte budov (energiu šetriť, vyrábať a manažovať).
 10. 11.40 - 12.00 hod. : diskusia k predneseným príspevkom
 11. 12.00 - 12.20 hod.: Vincent Briard, Products & Buildings, Knauf Insulation  Belgium: Implementing sustainability, Knauf Insulation experience (Trvalá udržateľnosť v praxi, skúsenosti Knauf Insulation)
 12. 12.20  - 12.40 hod.:  prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Stavebná fakulta STU - Meranie a certifikácia udržateľnosti budov.
 13. 12.40 - 13.00 hod.: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU -Využitie obnoviteľných zdrojov energie v nízkoteplotnom vykurovaní
 14. 13.00 - 13.20 hod.: diskusia k predneseným príspevkom
 15. 13.20 - 14.20 hod. : Obedová prestávka

 16. 14.20 - 14.35 hod.:  Ian Cox, Aggregate Industries: Výstavba a požiadavky certifikačných    systémov
 17. 14.35 - 14.50 hod.: Peter Robl, Holcim Slovensko: Príklady udržateľnej výstavby zo sveta
 18. 14.50 - 15.05 hod.: Ing. Václav Matoušek, Skanska Property Czech Republik: Certifikácia  LEED     s implementáciou  na City Green Court
 19. 15.05 - 15.20 hod.: Ing. Daniel Baláž, Saint Gobain Construction Products, divízia Weber Terranova: Udržateľnosťou v stavebníctve k trvalej udržateľnosti života
 20. 15.20 hod. - 15.40 hod.: prestávka na kávu
 21. 15.40 hod. - 15.55 hod.: Ing. Martin Mihál, Xella Slovensko: Ytong - materiál ohľaduplný k budúcim generáciám
 22. 15.55 hod. - 16.10 hod. : Ing. arch. Klara Bukolská, Velux: VELUX Model Home 2020 - Experimentálna cesta k výstavbe aktívnych domov (skúsenosti s výstavbou a prevádzkou šiestich aktívnych domov)
 23. 16.10 - 16.25 hod.: Ing. Vlastislav Jelínek, FENESTRA Sk: Rekonštrukcie, revitalizácie a konverzie obvodových plášťov budov
 24. 16.30 - 17.30 hod.: Panelová diskusia - učastníkmi diskusie sú všetci prednášajúci, moderujú      prof. R. Špaček a prof. D. Petráš
 25. 18.00 - 22.00 hod.: Spoločenský večer

Bližšie informácie na