Premac spol. s r. o.

Cena Dušana Jurkoviča

Odborná porota rozhoduje v troch kolách

Odborná porota na svojom zasadnutí v dňoch 22. až 23. septembra 2011 posudzovala predložené práce v troch kolách.  Po posúdení dokumentácie v prvom kole rozhodla na základe hlasovania o dielach, ktoré budú predmetom obhliadky. V druhom kole rozhodla o nomináciách na Cenu Dušana Jurkoviča a v treťom o laureátovi. 

Slávnostné odovzdávanie ceny

O laureátovi rozhodujú renomovaní významní domáci i zahraniční architekti s bohatými skúsenosťami. Meno laureáta spozná odborná i široká verejnosť počas slávnostného odovzdávania Ceny Dušana Jurkoviča dňa 15. novembra 2011 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 

Počas slávnostného galavečera sa budú udeľovať aj ďalšie ocenenia: Cena Emila Belluša za celoživotné dielo a Cena Martina Kusého za publicistické, teoretické a vedecké práce z oblasti architektúry.

Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky – Ivan Gašparovič a primátor mesta Bratislava – Milan Ftáčnik. Výstava všetkých prihlásených diel uchádzajúcich sa o Cenu Dušana Jurkoviča 2011 bude prístupná pre verejnosť od 15.11. do 10.12. 2011 v Galérii architektúry SAS na Panskej ulici 15 v Bratislave.