Premac spol. s r. o.

Premac, spol. s r.o. sa aj v tomto náročnom roku venuje sponzorskej činnosti