Premac spol. s r. o.

Dlažba Uni-Ek

Zámková dlažba pokládka:

  • postup pokládky je rovnaký ako u predchádzajúcich zámkových dlažieb
  • tvarovky Krajová a Polovička pre doplnenie systému sa používajú UNIVERZÁL.

Pokládka zámkovej dlažby - plošné vzory a príklad riešenia chodníka:

Dlažba UNI- EK - príklad riešenia nástupišťa: