Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Zámkové dlažby

Vyhlásenia o parametroch

Dlažbové tvarovky z betónu 

Dlažbové tvarovky z betónu - výrobňa Bratislava

name Dlažbové tvarovky z betónu - BA
Súbor na stahnutie

Dlažbové tvarovky z betónu - výrobňa Košice

name Dlažbové tvarovky z betónu - KE
Súbor na stahnutie

Dlažbové tvarovky z betónu - výrobňa Zvolen

name Dlažbové tvarovky z betónu - ZV
Súbor na stahnutie

Príloha č.1 k Vyhláseniam o parametroch - Zoznam druhov dlažby, ktoré sú predmetom vyhlásenia o parametroch  pre všetky betónové dlažbové tvarovky podľa STN EN 1338

name Príloha k vyhláseniam o parametroch - zoznam dlažieb
Súbor na stahnutie