Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Terasové platne

Vyhlásenia o parametroch

Betónové dlaždice 

Betónové dlaždice - výrobňa Bratislava

name Betónové dlaždice - BA
Súbor na stiahnutie

Betónové dlaždice - výrobňa Košice

name Betónové dlaždice - KE
Súbor na stiahnutie

Betónové dlaždice - výrobňa Zvolen

name Betónové dlaždice - ZV
Súbor na stiahnutie

Príloha č.1 k Vyhláseniam o parametroch - Zoznam druhov dlaždíc, ktoré sú predmetom vyhlásenia o parametroch  pre všetky betónové dlaždice podľa STN EN 1339

name Príloha k vyhláseniam o parametroch - zoznam dlaždíc
Súbor na stahnutie