Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Stropný systém PREMACO EN

osová vzdialenosť nosníkov: 70 cm
výška tvárnice: 20 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 5,71 ks/m2
Meno / názov: Stropná tvárnica ST20

Stropná tvárnica ST20

osová vzdialenosť nosníkov: 70 cm
výška tvárnice: 20 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 5,71 ks/m2

osová vzdialenosť nosníkov: 70 cm
výška tvárnice: 25 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 5,71 ks/m2
Meno / názov: Stropná tvárnica ST25

Stropná tvárnica ST25

osová vzdialenosť nosníkov: 70 cm
výška tvárnice: 25 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 5,71 ks/m2

osová vzdialenosť nosníkov: 70 cm
výška tvárnice: 9 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 5,71 ks/m2
Meno / názov: Debniaca platňa DP70

Debniaca platňa DP70

osová vzdialenosť nosníkov: 70 cm
výška tvárnice: 9 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 5,71 ks/m2

osová vzdialenosť nosníkov: 38 cm
výška tvárnice: 19 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 10,53 ks/m2
Meno / názov: Stropná tvárnica UH19

Stropná tvárnica UH19

osová vzdialenosť nosníkov: 38 cm
výška tvárnice: 19 cm
šírka tvárnice: 25 cm
spotreba tvárnic: 10,53 ks/m2

dĺžka nosníkov: od 1,0 m do 8,4 m po 20 cm
spotreba nosníkov: 1,43 m/m2
Meno / názov: Stropný nosník PREMACO EN

Stropný nosník PREMACO EN

dĺžka nosníkov: od 1,0 m do 8,4 m po 20 cm
spotreba nosníkov: 1,43 m/m2