Cena Dušana Jurkoviča

Cena Dušana Jurkoviča je prestížne architektonické ocenenie so 47-ročnou tradíciou. Cenu udeľuje Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení ako trvalú poctu pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry. Udeľuje ju utorovi alebo kolektívu autorov za dielo z oblasti architektúry a urbanizmu z celého Slovenska. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 33 diel.

  • Odborná porota rozhoduje v troch kolách

  • Odborná porota na svojom zasadnutí v dňoch 22. až 23. septembra 2011 posudzovala predložené práce v troch kolách.  Po posúdení dokumentácie v prvom kole rozhodla na základe hlasovania o dielach, ktoré budú predmetom obhliadky. V druhom kole rozhodla o nomináciách na Cenu Dušana Jurkoviča a v treťom o laureátovi. 
 

  • Slávnostné odovzdávanie ceny

  • O laureátovi rozhodujú renomovaní významní domáci i zahraniční architekti s bohatými skúsenosťami. Meno laureáta spozná odborná i široká verejnosť počas slávnostného odovzdávania Ceny Dušana Jurkoviča dňa 15. novembra 2011 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 
  • Počas slávnostného galavečera sa budú udeľovať aj ďalšie ocenenia: Cena Emila Belluša za celoživotné dielo a Cena Martina Kusého za publicistické, teoretické a vedecké práce z oblasti architektúry.
  • Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky – Ivan Gašparovič a primátor mesta Bratislava – Milan Ftáčnik. Výstava všetkých prihlásených diel uchádzajúcich sa o Cenu Dušana Jurkoviča 2011 bude prístupná pre verejnosť od 15.11. do 10.12. 2011 v Galérii architektúry SAS na Panskej ulici 15 v Bratislave.

  • Na Cenu Dušana Jurkoviča 2011 boli nominované nasledujúce diela