Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Zmeny vo vedení spoločnosti Premac, spol. s r. o.

S platnosťou od 1. marca 2017 bol na pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti Premac vymenovaný Ing. Ľubomír Jánoš.

Ing. Ľubomír Jánoš je absolventom Slovenskej technickej univerzity, pochádza z Bratislavy, kde aj žije. Svoje bohaté pracovné skúsenosti z odvetvia výroby a predaja stavebných materiálov získal na Slovensku a neskôr väčšinu svojej doterajšej kariéry rozvíjal v medzinárodnom korporátnom prostredí, pričom medzi kľúčové trhy, kde pôsobil, patrili Slovensko, Česko a Rakúsko.

Ing. Jánoš bol ako výkonný riaditeľ zároveň poverený riadením obchodného úseku spoločnosti Premac, spol. s r. o. a stal sa súčasťou CRH North Danube management tímu.